Training en opleidingen met impact voor grafici

19 december 2017

Blended learning is een mix van klassieke 'classroom'-trainingen aangevuld met individuele coaching en online & offline training. Het is een wetenschappelijk onderbouwde methode die ervoor zorgt dat een opleidingstraject snel tot een goed resultaat leidt. 

Het 70 - 20 - 10 principe

Wist je dat onderzoek aantoont dat we 70% van onze kennis en vaardigheden uit ‘experiental learning’ halen? Leren door ervaring dus, zoals werken met InDesign of Photoshop, tegen een probleem aanlopen, het oplossen en opnieuw proberen.

20% van onze kennis doen we op uit interactie met anderen, zoals een collega of een coach en aan ‘formeel leren’ houden we slechts 10% kennis over. Het is dan ook jammer dat veel opleidingen zich vooral focussen op dat formele leeraspect. Er wordt wel nieuwe kennis aangereikt en nieuwe inzichten of methodieken aangeboden, maar de deelnemers krijgen niet de kans om die te verankeren in hun dagelijkse gewoontes.

Bij Typografics pakken we het anders aan, zeker tijdens een opleidingstraject op maat. De ideale manier om een groep grafici nieuwe skills bij te brengen verloopt dan via een 'blended learning' methode: 10% klassieke training, 20% opdrachten en coaching, 70% van de tijd werken aan een project waarbij de nieuwe vaardigheden geoefend moeten worden. 

Een concreet voorbeeld

Bedrijf X is actief in de audiovisuele sector en beschikt over 6 grafische medewerkers die voornamelijk met Adobe-software zoals InDesign, Photoshop en Illustrator aan de slag zijn. Omdat de ontwikkelingen van de Adobe Creative Cloud elkaar de laatste jaren in snel tempo hebben opgevolgd dringt een kennisactualisatie zich op. Vanuit het management wordt aangedrongen op een grondige technische update. Als resultaat verwacht men dat de medewerkers sneller werken én dat de kwaliteit van de afgeleverde jobs hoger ligt. 

Voor dit soort situaties is een 'blended learning' traject ideaal. 

De voorbereiding: een uitgebreide screening

Goed begonnen is half gewonnen, zo zegt het spreekwoord. Daarom starten we met een technische screening van alle medewerkers. Door middel van onze speciaal ontwikkelde software krijgen we zicht op de compententies van de deelnemers. Het resultaat presenteren we in een individueel spindiagram voor elk teamlid. We beschikken nu over een perfecte fit/gap-analyse en weten nu waar er complementariteit is en waar overlap. Zo weten we perfect waar precies de opleidingsbehoeften liggen. 

Fase 2: iedereen klaar voor de start

Om te kunnen beginnen met de klassikale opleiding is het belangrijk dat er een brede gemeenschappelijke basis is en dat het kennisniveau tussen de verschillende deelnemers min of meer gelijk is. Merken we dat de verschillen op vlak van technische competenties tussen de cursisten te groot zijn, dan rijden we tijdens een voortraject de gaten dicht. 

Door deze aanpak effenen we het pad voor een classroom training die op maat is van alle deelnemers. Zo vervallen we niet in een scenario waarbij
het niveau voor de ene deelnemer veel te laag is en de andere dan weer niet mee kan volgen.

Belangrijk: het vertrekpunt is daarbij het kennisniveau van de best scorende medewerker.

Na het klassikaal traject: projectteams

Na de classroom training van stellen we  projectteams samen. Op basis van de screeningresultaten maken we die teams zo heterogeen mogelijk
door te zoeken naar complementaire competenties. We zetten dus een InDesign-krak naast een Photoshop-specialist en combineren met een Illustrator-wizzard. Elk team heeft dus zijn ‘specialisten’ binnen de verschillende applicaties van Adobe CC.

Binnen de 2 dagen na de classroom training krijgt elk team via het LMS-platform (Learning Management System) een opdracht. Die moeten ze uitvoeren door de kennis die ze tijdens de klassikale training aangereikt kregen concreet toe te  passen. Daarnaast voorzien we ook een online coachingmoment waarbij de trainer vragen beantwoordt en tips geeft.

Binnen de week moet het project afgewerkt en geüpload worden op het LMS-platform voor revisie. De finale feedback bestaat uit een feedbackrapport. De revisie gebeurt zowel online (LMS) als ‘offline’ (coachingsessies).
 

Samenvatting

  • Tijdens de classroom training focussen we ons op de 10% van het formele leren.
  • Tijdens de eerste projectfase leren de deelnemers van hun collega’s en de feedback van de trainer. Dat is goed voor 20% van de kennisverwerving.
  • In de finale project-fase gaan we over naar praktijkleren voor de resterende 70%. De deelnemers krijgen volop de kans om de aangeleerde skills toe te passen en te verankeren.

Download ons gratis e-book: "Training met impact voor grafici". Je leest er alles over onze wetenschappelijke methode van screening, kennisoverdracht en evaluatie! 

Geschreven door Michael

Talent Academy Supervisor

Sinds 2011 is Michael in dienst als Adobe Certified Instructor - Design & Lay-out Solutions, wat betekent dat hij steengoede opleidingen geeft. Daar kunnen zowel onze klanten als onze medewerkers over getuigen. Samen met HR zorgt hij ervoor dat elk personeelslid de nodige bijscholing en opleiding krijgt. Voor onze klanten stelt hij praktische klassikale of maatwerktrainingen samen waarin hij de nadruk legt op workflow en een correct én efficiënt gebruik van Adobe software.

​Daarnaast staat hij in voor het onderhoud van de IT infrastructuur, draagt hij zijn steentje bij in het aanwervingsproces van nieuwe consultants en ontfermt hij zich - samen met marketing en overige trainers - over de content en huisstijl van Talent Academy.

Nog meer lezen?

Bekijk gerust onze andere blogposts vol toffe weetjes en nieuwtjes om up-to-date te blijven.

Mis geen enkele update!